Предприниматели Бийска

Предприниматели Бийска
(Продолжение. Начало №3, 2019)