Щит и меч, или Прививка от воровства

Щит и меч,
или Прививка от воровства
Рассказ