Слава победителям!

Слава победителям!

Стихотворение