Я, красавица и чудовище

Я, красавица и чудовище
Повесть. Продолжение. Начало в № 9, 10 за 2018 год