Я, красавица и чудовище

Я, красавица и чудовище
Повесть. Окончание. Начало в № 9, 10, 11 за 2018 год