Как ведун от лени лечил

Как ведун от лени лечил

Рассказ