Кровь тишины

Кровь тишины

Стихи. Предисловие Вячеслава Лютого