От Рязани до Гонконга

От Рязани до Гонконга

Автобиографическая повесть