Письма с фронта

Письма с фронта

Стихи. Предисловие Александра Кольцова