Я, красавица и чудовище

Я, красавица и чудовище

Повесть. Продолжение. Начало в № 9 за 2018 год