Я — последний солдат империи…

Я — последний солдат империи…

(с предисловием А. Смолко)